Posts for O nás Category

Stali sme sa súčasťou medzinárodnej siete AFLATOUN

O nás, spolupráca - 1. februára 2018

Naša organizácia sa stala plnohodnotným členom medzinárodnej siete Aflatoun. Jedná sa o organizáciu sídliacu v Holandsku, ktorá ponúka sociálne a finančné vzdelávanie pre deti a mládež po celom svete. Prostredníctvom silnej siete 192 partnerov and 26 vlád dokáže táto sieť zapojiť do svojich programov takmer 4,5 milióna detí a mladých ľudí každoročne vo viac ako 100 krajinách. Continue Reading

Continue Reading

RECI štúdia

O nás, spolupráca - 2. mája 2017

Spoločne s našimi partnermi s Nadácie otvorenej spoločnosti a Občianskeho združenia eduRoma sme sa podujali poskytnúť podrobný obraz politík a rámcových ustanovení ranej starostlivosti a predškolskej výchovy, identifikovať prekážky a príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí ku vhodnému a kvalitnému vzdelávaniu. Continue Reading

Continue Reading

Rozvoj kapacít samospráv

Aktivity, O nás - 30. apríla 2016

Naša organizácia sa venuje aj posilňovaniu kapacít samospráv pri tvorbe projektov a správe vecí verejných v multikultúrnom prostredí. Súčasťou tejto našej činnosti podporenej Radou Európy v rámci iniciatívy ROMACT sú aj školenia zamerané na zlepšenie prístupu samospráv k EÚ fondom, projektový manažment, správu vecí verejných v multikultúrnom prostredí, interkulturálnu komunikáciu a inkluzívnu politiku. Continue Reading

Continue Reading

Významné jubileum

O nás - 15. decembra 2014

V roku 2014 si všetci členovia ISSA pripomínajú 20. výročie implementácie programu Krok za Krokom, ako aj 15. výročie existencie International Step by Step Association. V súčasnej dobe organizácia pozostáva z 56 členov z 35 krajín. Všetci členovia, partneri ako aj individuálni podporovatelia toto jubileum spoločne oslávili v Hoteli Flamenco v Budapešti dňa 11. októbra 2014.

Continue Reading

REYN

O nás - 15. decembra 2014

ROMANI EARLY YEARS NETWORK SLOVAKIA – Sieť profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v rannom veku od 0 do 10 rokov. Continue Reading

Continue Reading

Poradná rada REYN aj so slovenským vkladom

O nás, spolupráca - 19. mája 2013

Prehlbujeme spoluprácu v rámci Romani Early Years Network. Continue Reading

Continue Reading

Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov

Aktivity, O nás - 28. marca 2013

Odstraňujeme sociálne patologické javy v rizikových skupinách mladých z rómskych komunít. Continue Reading

Continue Reading
sk_SKSK