Vízia, poslanie, hodnoty

Vízia

Všetky rodiny v zmiešaných komunitách, najmä tie s deťmi v ranom veku, žijú v plnohodnotnom a tolerantnom prostredí, majú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a sociálnym službám a pri riešení svojich potrieb sa môžu spoľahnúť na otvorenú a kompetentnú verejnú správu.

Poslanie

Škola dokorán – Wide Open School n. o.:

  • sa zaujíma o potreby rodín zo zmiešaných komunít, najmä tých, ktoré majú deti v ranom veku
  • prispieva k rozvoju podnetného prostredia s dôrazom na vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie
  • minimalizuje intoleranciu a uľahčuje dialóg medzi zainteresovanými skupinami

Hodnoty

Škola dokorán – Wide Open School n. o. uznáva:

  • Partnerský prístup a spoluprácu
  • Odbornosť
  • Profesionalitu
  • Otvorenú komunikáciu

Škola dokorán – Wide Open School n. o. je otvorená nezisková organizácia zameraná na komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie v sociálne znevýhodnených skupinách s dôrazom na rodiny, najmä tie s deťmi v ranom veku, aktívne pôsobiaca na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Nezisková organizácia Škola dokorán – Wide Open School n. o. nadväzuje na úspešnú činnosť a tradíciu Nadácie Škola dokorán Žiar nad Hronom, pôsobiacej od roku 1994 a jej poslanie naďalej rozvíja.

Dôležité dokumenty

sk_SKSK