Škola dokorán – Wide Open School n. o. je otvorená nezisková organizácia zameraná na komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie v sociálne znevýhodnených skupinách s dôrazom na rodiny, najmä s deťmi v ranom veku, a s ambíciou presadiť sa na medzinárodnej úrovni.

Naša vízia: všetky rodiny v heterogénnych komunitách, najmä s deťmi v ranom veku, žijú v plnohodnotnom a tolerantnom prostredí, majú prístup ku vzdelaniu a sociálnym službám a pri riešení svojich potrieb sa môžu spoľahnúť na otvorenú a kompetentnú verejnú správu.

sk_SKSK