Ľudia

Riaditeľ

Ing. Miroslav Sklenka, PhD.

Odborní garanti

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.  · hlavný expert pre vzdelávacie programy

Mgr. Peter Strážik   · hlavný expert pre komunitné programy

Ing. Miroslav Balon   · hlavný projektový manažér

Projektové manažérky/manažér

PhDr. Denisa Sklenková

Mgr. Katarína Pániková, PhD.

Ing. Erika Szabóová

Ing. Peter Balon

Lektorky, odborné konzultantky

prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Financie

Veronika Huttová · účtovníčka

Správna rada

Mgr. Alena Pániková · predsedníčka SR

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. · členka SR

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. · člen SR

sk_SKSK