REYN

O nás - 15. decembra 2014

ROMANI EARLY YEARS NETWORK SLOVAKIA – Sieť profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v rannom veku od 0 do 10 rokov.
reyn-logo

REYN Slovakia – úvod

Manifest siete REYN

logo donora celého REYN

Po celé stáročia Rómovia a kočovné komunity v Európe bojovali za odstránenie rasových predsudkov a diskriminácie, za možnosť uplatňovať svoje práva a uchovávať si tradície. Deti Rómov a kočovníkov stoja stále na okraji spoločnosti, vylúčené alebo diskriminované z hlavného prúdu poskytovania služieb pre deti v rannom detstve, len s minimom možností ovplyvniť smerovanie svojej budúcnosti.

Je na čase stopnúť túto nespravodlivosť a zasadiť sa za rovnakú dostupnosť služieb v rannom detstve aj pre deti Rómov a kočovníkov.

Každý z nás, či už sme pedagógovia, detskí lekári, rodičia, osoby s rozhodovacou právomocou ako aj všetky ďalšie profesie pôsobiace v oblasti vzdelávania detí v rannom detstve, sme zodpovední za zabezpečenie zmeny k lepšiemu v živote týchto detí a ich rodičov.

Spolupracujúca sieť REYN je aktívna zatiaľ v osemnástich krajinách v rámci Európy. V rámci nej sa profesionáli a para-profesionáli  snažia prinášať vzdelávanie na vysokej kvalitatívnej úrovni, multikultúrny prístup vo vzdelávaní v materských a základných školách, v činnosti komunitných a zdravotných centier, ako aj v sociálnych službách. Veríme, že rómske deti a deti kočovníkov nebudú musieť už nikdy čeliť marginalizácii a exklúzii.

Pozývame všetkých spolupracovníkov, ktorí pracujú s rómskymi deťmi a deťmi kočovníkov, aby sa stali členmi REYNu a prihlásili sa k nášmu manifestu.

Apelujeme na politikov, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie prístupu , spravodlivosti, kvality a investícií do služieb pre deti v rannom veku. Spoločnými silami môžeme zabrániť strate ďalšej rómskej generácie a generácie kočovníkov!

reyn-study-visit-to-slovakia

Share This Post!

sk_SKSK