Poradná rada REYN aj so slovenským vkladom

O nás, spolupráca - 19. mája 2013

Prehlbujeme spoluprácu v rámci Romani Early Years Network.

 

Riaditeľ neziskovej organizácie Ing. Miroslav Sklenka bol zvolený za člena poradnej rady Romani Early Years Network. Poradná rada má päť členov (po jednom zástupcovi z Veľkej Británie, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Maďarska). Jej úlohou je riadiť smerovanie siete profesionálov a paraprofesionálov za účelom skvalitnenia vzdelávania rómskych detí vo veku do 10 rokov.

Share This Post!

Poradná rada REYN aj so slovenským vkladom

About us, partnership - 19. mája 2013

Prehlbujeme spoluprácu v rámci Romani Early Years Network. Continue Reading

Share This Post!

sk_SKSK