Posts for spolupráca Category

Stali sme sa súčasťou medzinárodnej siete AFLATOUN

O nás, spolupráca - 1. februára 2018

Naša organizácia sa stala plnohodnotným členom medzinárodnej siete Aflatoun. Jedná sa o organizáciu sídliacu v Holandsku, ktorá ponúka sociálne a finančné vzdelávanie pre deti a mládež po celom svete. Prostredníctvom silnej siete 192 partnerov and 26 vlád dokáže táto sieť zapojiť do svojich programov takmer 4,5 milióna detí a mladých ľudí každoročne vo viac ako 100 krajinách. Continue Reading

Continue Reading

RECI štúdia

O nás, spolupráca - 2. mája 2017

Spoločne s našimi partnermi s Nadácie otvorenej spoločnosti a Občianskeho združenia eduRoma sme sa podujali poskytnúť podrobný obraz politík a rámcových ustanovení ranej starostlivosti a predškolskej výchovy, identifikovať prekážky a príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí ku vhodnému a kvalitnému vzdelávaniu. Continue Reading

Continue Reading

Spolupráca s darcovským portálom

spolupráca - 11. júna 2015

Vďaka spolupráci s portálom www.ludialudom.sk získala naša organizácia 6 tabletov od spoločnosti LENOVO. Dar bol odovzdaný priamo zástupcami darcovského portálu počas prezentačnej akcie portálu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej organizácie dňa 3. júna 2015.

Continue Reading

Continue Reading

ROMED2/ROMACT tréning

spolupráca - 15. decembra 2014

Zástupcovia Rady Európy zo Strasbourgu zrealizovali v dňoch 13. – 17. apríla 2014 ROMED2/ROMACT tréning pre zástupcov samospráv, mimovládnych organizácií a zástupcov rómskych komunít.  Continue Reading

Continue Reading

Grundtvig meeting Vilnius, Litva

Aktivity, spolupráca - 15. decembra 2014

V dňoch 11. – 14. septembra 2014 sa uskutočnilo tretie stretnutie partnerstva GRUNDTVIG v litovskom Vilniuse. Stretnutia sa zúčastnili reprezentanti zo 4 krajín. Continue Reading

Continue Reading

Štartujeme projektovú spoluprácu s partnermi z piatich krajín

spolupráca - 9. júla 2013

Budeme rozvíjať aktívne občianstvo, medzikultúrny dialóg a vzdelávanie dospelých. Continue Reading

Continue Reading

Práca so slovenskými rómskymi rodičmi

Aktivity, spolupráca - 24. júna 2013

Zdieľali sme skúsenosti s prácou so slovenskými rómskymi rodičmi v Cardiffe. Continue Reading

Continue Reading
sk_SKSK