ROMED2/ROMACT tréning

spolupráca - 15. decembra 2014

Zástupcovia Rady Európy zo Strasbourgu zrealizovali v dňoch 13. – 17. apríla 2014 ROMED2/ROMACT tréning pre zástupcov samospráv, mimovládnych organizácií a zástupcov rómskych komunít. Cieľom tréningu bolo vyškolenie facilitátorov a mediátorov pre prácu s rómskymi komunitami, ako aj spoluprácu so zástupcami samospráv, definícia problémov v rómskych komunitách a výber priorít pre zlepšenie situácie v mestách a obciach zapojených do iniciatívy.

Share This Post!

sk_SKSK