Grundtvig meeting Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Aktivity - 15. decembra 2014

V dňoch 22. – 25. mája 2014 sa uskutočnilo druhé stretnutie partnerstva GRUNDTVIG v Žiari nad Hronom.Hostiteľom stretnutia bola Škola dokorán. Stretnutia sa zúčastnili reprezentanti  zo 4 krajín. Všetci zúčastnení partneri odprezentovali svoju doterajšiu činnosť. Hostiteľská organizácia informovala prítomných o realizácii projektu „Súlad rodinného a pracovného života“. Venovali sme sa definovaniu individuálnych bariér, ktoré bránia dospelým zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania. Taktiež sme pomenovali možné pozitívne riešenia uvedeného problému, ktoré sa budeme snažiť uplatňovať vo svojej ďalšej práci.

Share This Post!

sk_SKSK