Štartujeme projektovú spoluprácu s partnermi z piatich krajín

spolupráca - 9. júla 2013

Budeme rozvíjať aktívne občianstvo, medzikultúrny dialóg a vzdelávanie dospelých.

 

Škola dokorán – Wide Open School n. o. bola spolu s partnermi z Veľkej Británie, Nemecka, Bulharska, Belgicka a Litvy úspešná pri získaní podpory v rámci programu GRUNTVIG – Učiace sa partnerstvá. Ide o rozvoj dvojročnej spolupráce, do ktorej sú zapojené inštitúcie pre vzdelávanie dospelých. Dôraz sa kladie na proces výmeny informácií a skúseností a na aktívnu účasť vzdelávajúcich sa dospelých na projektoch. 

 

Už od septembra sa tešíme na spoluprácu s našimi medzinárodnými partnermi.

Share This Post!

sk_SKSK