Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov

Aktivity, O nás - 28. marca 2013

Odstraňujeme sociálne patologické javy v rizikových skupinách mladých z rómskych komunít.

 

Ministerstvo vnútra schválilo realizáciu projektu Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov – Agor pal o hakaj vaj prindžar leskero bilačhipen. Projekt predstavuje jeden z inovatívnych nástrojov pre realizáciu preventívnych aktivít na regionálnej a miestnej úrovni vybraných pilotných miest a obcí Banskobystrického kraja so zvýšenou koncentráciou príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Vaľkovňa, Litava).
 
Prostredníctvom priamej práce v teréne – v blízkosti rómskych osád – bude nezisková organizácia Škola dokorán realizovať preventívne aktivity a opatrenia v obci Vaľkovňa.

Viac o projekte.

Share This Post!

sk_SKSK