Články ku kategórii: Aktivity

Grundtvig meeting Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Aktivity - 15. decembra 2014

V dňoch 22. – 25. mája 2014 sa uskutočnilo druhé stretnutie partnerstva GRUNDTVIG v Žiari nad Hronom. Viac

Viac

Grundtvig meeting Vilnius, Litva

Aktivity, spolupráca - 15. decembra 2014

V dňoch 11. – 14. septembra 2014 sa uskutočnilo tretie stretnutie partnerstva GRUNDTVIG v litovskom Vilniuse. Stretnutia sa zúčastnili reprezentanti zo 4 krajín. Viac

Viac

Parenting with Confidence – REDESIGN Workshop

Aktivity - 25. januára 2014

V dňoch 18. – 21. novembra 2013 organizovala naša organizácia workshop zameraný na redesign tréningového manuálu programu Rodičovstvo s dôverou. Viac

Viac

Podpora sociálneho a emocionálneho vývinu detí predškolského veku

Aktivity - 25. januára 2014

Dňa 25. septembra 2013 sme privítali v našich priestoroch workshop na tému: Podpora sociálneho a emocionálneho vývinu detí predškolského veku. Viac

Viac

Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov

Aktivity - 25. januára 2014

V mesiacoch august – december 2013 sme zrealizovali projekt: „Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov – Lačhiben pal o hakaj vaj prindžar leskero dujto muj“. Viac

Viac

Úvodný Kick-off meeting

Aktivity - 25. januára 2014

V dňoch 27. – 30. novembra 2013 sa zúčastnili zástupcovia Školy dokorán – Wide Open School n. o. úvodného Kick-off meetingu v nemeckom Bonne. Viac

Viac

Práca so slovenskými rómskymi rodičmi

Aktivity, spolupráca - 24. júna 2013

Zdieľali sme skúsenosti s prácou so slovenskými rómskymi rodičmi v Cardiffe. Viac

Viac