Parenting with Confidence – REDESIGN Workshop

Aktivity - 25. januára 2014

V dňoch 18. – 21. novembra 2013 organizovala naša organizácia workshop zameraný na redesign tréningového manuálu programu Rodičovstvo s dôverou.

Akcia sa uskutočnila v Bratislave, za účasti medzinárodných expertov z Maďarska, Veľkej Británie, USA, Albánska, Českej republiky a Slovenska. Jednalo sa o prvý workshop zo série workshopov podporených Open Society Foundation London, ktorých výsledkom bude tréningový manuál reflektujúci aktuálne potreby detí a rodičov z radov rómskych komunít na celom svete.

Share This Post!

sk_SKSK