Úvodný Kick-off meeting

Aktivity - 25. januára 2014

V dňoch 27. – 30. novembra 2013 sa zúčastnili zástupcovia Školy dokorán – Wide Open School n. o. úvodného Kick-off meetingu v nemeckom Bonne.

Stretnutie sa konalo v rámci projektu GRUNDTVIG Learning Partnership, za účasti nemeckých, belgických a litovských partnerov. Účelom stretnutia bolo naplánovanie aktivít v oblasti výmeny skúsenosti v oblasti celoživotného vzdelávania.

Share This Post!

sk_SKSK