Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov

Aktivity - 25. januára 2014

V mesiacoch august – december 2013 sme zrealizovali projekt: „Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov – Lačhiben pal o hakaj vaj prindžar leskero dujto muj“.

V komunitnom centre v obci Vaľkovňa sa uskutočnilo celkom 8 stretnutí – prednášok. Cieľom projektu bolo priblíženie problematiky kriminality a delikvencie účastníkom, ako aj eliminácia sociálne-patologických javov v rizikových skupinách osôb, pochádzajúcich zo separovaných a segregovaných rómskych osídlení. Stretnutí sa zúčastnilo celkove 140 osôb, z toho 85 mladistvých. Hlavnými témami boli sociálne patológie mladých ľudí, ich príčiny, signály, trestno-právna zodpovednosti, kriminogénne faktory a prevencia. Projekt sa v lokalite stretol s veľkým úspechom a je východiskom pre ďalšie aktivity v obci Vaľkovňa. Projekt bol podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

pdf

Brožúrka

 

pdf

Leták 1

 

pdf

Leták 2

Share This Post!

sk_SKSK