Archives

The Edge of the Law, or Sharp Legal Consequences

Activities - 28. marca 2013

We work to eliminate social pathologies in risk groups of young people from Roma communities. Continue Reading

Continue Reading

Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov

Aktivity, O nás - 28. marca 2013

Odstraňujeme sociálne patologické javy v rizikových skupinách mladých z rómskych komunít. Continue Reading

Continue Reading

We Belong to the REYN Network

About us - 20. februára 2013

Non-profit Organization Wide Open School is also part of a Roma Professionals REYN Network. Continue Reading

Continue Reading

Patríme do siete Romany Early Years Network

O nás - 20. februára 2013

Nezisková organizácia Škola dokorán n. o. je aj súčasťou siete rómskych profesionálov REYN. Continue Reading

Continue Reading

Social and Emotional Development in Early Childhood

About us - 13. februára 2013

We bring experience with the social and emotional development of preschoolers. Continue Reading

Continue Reading

Sociálny a emocionálny vývin detí predškolského veku

Aktivity, O nás - 13. februára 2013

Prinášame skúsenosti zo sociálneho a emocionálneho vývoja detí predškolského veku. Continue Reading

Continue Reading

Wide Open School Non-Profit is an ISSA Member

About us - 6. februára 2013

Starting today, we became a member of the International Step by Step Association. Continue Reading

Continue Reading
sk_SKSK