Konferencia

Na konferencii o kvalite dospelých v programoch ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania s názvom „Kvalitná starostlivosť pre každé dieťa“ budeme spoločne diskutovať o otázkach kvalifikovanosti, odbornosti a pripravenosti tých, do rúk ktorých zverujeme našich najmenších – deti od 0 do 6 rokov.

Cieľom konferencie je preskúmať stratégie rozvoja pracovnej sily, zdieľať skúsenosti a spojiť v dialógu všetkých, ktorí sa podieľajú na rozvoji a kvalite prípravy pracovníčok a pracovníkov pôsobiacich v sektore ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania.

Na čo sa môžete tešiť?

Konferencia poskytne priestor na zdieľanie výskumných zistení, ktoré sú výzvou na zmenu, ako aj priestor na diskusiu o ďalšom smerovaní prípravy a profesijného rozvoja pracovníkov a pracovníčok v ranom detstve v kontexte reformných plánov.

Čakajú vás zaujímavé prezentácie,  živé panelové diskusie a posedenia s ľuďmi, ktorým záleží na tom, aby bolo každé dieťa v dobrých rukách.

Na konferencii vystúpia:

  • medzinárodní experti v otázkach kvality systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (UNICEF, Európska komisia)
  • reprezentanti národných politík, zástupcovia MŠVVaM a jeho priamo riadených organizácií
  • slovenskí odborníci a výskumníci z akademického prostredia
  • zástupcovia terénnych programov ranej starostlivosti pre zraniteľné skupiny detí
  • zástupcovia sektoru materských škôl
  • zástupcovia poskytovateľov alternatívnych programov predškolského vzdelávania
  • autority na poli inkluzívneho vzdelávania, inkluzívnych politík a praxe.

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 

PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11 v Trnave

Ing. Lenka Hrúzová
Asociácia lesných klubov na Slovensku 

Hsiao-Chen Lin
UNICEF 

PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mgr. Zuzana Suchová
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Anna Symington-Maar
OZ Rozmanita

Mgr. Barbara Švidraň Basarabová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Erika Tichá, PhD.
Centrum včasnej intervencie Bratislava

Mgr. Michaela Vargová, PhD.
Materská škola, Profesora Sáru 3 v Banskej Bystrici
Rada pre rozvoj materských škôl

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
Katedra liečebnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave

Lucia Gomez
expertka v oblasti politík ranej starostlivosti, aktivistka v oblasti podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva

Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
Katedra školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

RNDr. Eleonóra Liptáková
OZ Detstvo deťom Dobšiná

Konferenciu pripravili UNICEF, NIVAM a Škola dokorán – Wide Open School n.o.

Účasť na konferencii je bezplatná.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konferencie kontaktujte Katarínu Vančíkovú (katarina.vancikova1@gmail.com) alebo Barbaru Švidraň Basarabovú (basarabova.barbara@gmail.com).

sk_SKSK