Konferencia – Program

KVALITNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE KAŽDÉ DIEŤA

Konferencia o kvalite dospelých v programoch ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania

24. máj 2024, Clarion Hotel Bratislava

PROGRAM

 • 09:00 – 09:30      Registrácia účastníkov
 • 09:30 – 10:10      Otváracie príhovory
  •   Michaela Bauer, UNICEF Slovensko, Úrad pre utečencov
  •   Ábel Ravasz, poradca ministra MŠVVaM SR
  •   Veronika Kopčoková, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa NIVaM
  •   Alžbeta Štofková Dianovská, hlavná školská inšpektorka Štátnej školskej inšpekcie
  •   Géraldine Libreau, Policy Officer, Early Childhood Education and Care at European Commission – videopríhovor
 • 10:10 – 10:30      Prestávka
 • 10:30 – 11:45      Plenárna sekcia 1
  • Výzvy a príležitosti v oblasti skvalitňovania pracovnej sily v programom ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania
  • Moderuje: Katarína Vančíková (UMB v Banskej Bystrici; Škola dokorán- Wide Open School, n.o.)
   •   Rámec kvality systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve – Hsiao-Chen Lin (UNICEF)
   •   Európske politiky a trendy v oblasti rozvoja pracovnej sily v systéme vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve – Zuzana Lynch (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
   •   Kvalitný a kvalifikovaný personál v kontexte súčasnej legislatívy a reformných plánov – Viera Hajdúková (MŠVVaM SR)
   •   Výzvy a príležitosti pre profesijný rast pracovníkov v systéme vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve – Eva Pupíková (NIVAM)
 • 11:45 – 12:00      Prestávka
 • 12:00 – 13:00      Plenárna sekcia 2
  • Dôležitosť kvalitného a kvalifikovaného personálu v kontexte napĺňania potrieb všetkých detí
  • Moderuje: Katarína Vančíková (UMB v Banskej Bystrici; Škola dokorán- Wide Open School, n.o.)
   •   Pomáhať, znamená byť blízko – rola odborného zamestnanca v materskej škole – Barbora Vodičková (Katedra liečebnej pedagogiky, PF UK Bratislava)
   •   Inklúzia je pre nás výzva – reflexie učiteliek materských škôl – Barbara Švidraň Basarabová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Škola dokorán – Wide Open School, n.o.)
   •   Materská škola – zóna spolupráce a podpory – Michaela Vargová (MŠ prof. Sáru Banská Bystrica)
 • 13:00 – 14:00      Obed
 • 14:00 – 15:00      Panelová diskusia
  • Ako zvládnuť rozmanitosť? Zdieľanie stratégií a osvedčených postupov zvyšovania profesionality personálu vo vzťahu k zraniteľným skupinám detí a ich rodín.
  • Moderuje: Katarína Vančíková (UMB v Banskej Bystrici; Škola dokorán- Wide Open School, n.o.)
   •   Erika Tichá (Centrum včasnej intervencie Bratislava)
   •   Zuzana Suchová (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením)
   •   Anna Symington-Maar (OZ Rozmanita)
   •   Eleonóra Liptáková (OZ Detstvo deťom Dobšiná)
 • 15:00 – 15:15      Prestávka
 • 15:15 – 16:30      Interaktívna diskusia
  • Raná starostlivosť trochu inak. Impulzy pre novú podobu profesionalizmu.
  • Moderuje: Katarína Vančíková (UMB v Banskej Bystrici; Škola dokorán- Wide Open School, n.o.)
   •   Karin Hambálková (ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave)
   •   Zuzana Danišková (Pedagogická fakulta TU v Trnave)
   •   Lenka Hrúzová (Asociácia lesných klubov na Slovensku)
   •   Lucia Gomez (zakladateľka Aliancie súkromných jaslí a škôlok a profi matka)
 • 16:30 – 17:00      Záver konferencie
sk_SKSK