Tréningy ERASMUS+ v Materskej škole na LUNÍKU IX. v Košiciach

Aktivity - 27. apríla 2016

Súčasťou realizácie projektu ERASMUS + je aj preškolenie pedagogického a nepedagogického personálu v uvedenej materskej škole. Zástupcovia Školy dokorán – Wide Open School n. o. spoločne s dvomi pedagogickými pracovníčkami sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných tréningov a následne v nadobudnutých vedomostiach a praktických skúsenostiach vzdelávajú aj svoje kolegyne a kolegov. Vzdelávacie aktivity prebiehajú pravidelne priamo v materskej škole. Témy školení sú nasledovné: Výchova k sociálnej spravodlivosti; Aktivity pre deti, ktoré nenavštevujú materskú školu a ich rodičov; Podpora rómskych rodín s dôrazom na plnohodnotný rozvoj dieťaťa; Budovanie dôvery a prepojenie materskej školy s ostatnými partnermi v komunite.

Share This Post!

sk_SKSK