ERASMUS+ tréning

Aktivity - 14. apríla 2016

V rámci projektu ERASMUS + zorganizovala naša organizácia tréning pre partnerov z Lotyšska, Slovinska a Českej republiky na tému: Budovanie dôvery a vytváranie podmienok na vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v komunitách a materskými školami. Súčasťou tréningu bola aj študijná cesta do Košíc na sídlisko LUNÍK IX.Tu si všetci zúčastnení mohli nadobudnuté teoretické vedomosti potvrdiť v praxi. Boli svedkom spolupráce na vysokej úrovni medzi materskou školou, rodičmi a zástupcami mestskej samosprávy.

Share This Post!

sk_SKSK