Medzinárodné stretnutie v Kyjeve

Aktivity - 13. apríla 2016

V dňoch 14. – 17. októbra 2015 sa zúčastnili Mgr. Denisa Sklenková a Ing. Miroslav Sklenka, PhD. medzinárodného stretnutia v Kyjeve na Ukrajine. Cieľom medzinárodného stretnutia bola prezentácia pozitívnych skúseností z komunitných rozvojových a vzdelávacích programov na Slovensku.Uvedené príklady z praxe boli detailne predstavené zástupcom štátnych inštitúcií z Ukrajiny, Lotyšska a Bulharska.

Share This Post!

sk_SKSK