Podpora sociálnych a emocionálnych kompetencií detí

Podpora sociálnych a emocionálnych kompetencií detí

…predškolského veku zo znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia


O projekte

Partnerský projekt bol zameraný na vytvorenie a šírenie metodík / učebných plánov VSRD poskytujúcich inkluzívne aktivity pre deti a rodičov zo znevýhodneného prostredia.

Aktivity:

  • Počas prvej fázy sa skúmali údaje o stratégiách VSRD na národnej a lokálnej úrovni v partnerských krajinách. Každý z partnerov zozbieral údaje o téme (dobrá prax v rámci inkluzívnych aktivít). Výskum sa zameral na národnú agendu predškolského vzdelávania a starostlivosti, deti zaradené do formálnych predškolských vzdelávacích inštitúcií, počet, akademické vzdelanie a skúsenosti učiteľov a ďalších zamestnancov predškolských zariadení. Prieskum sa zameral na hlavné ťažkosti a bariéry, ktorým čelia pracovníci vo VSRD
  • Na základe výsledkov predchádzajúcej fázy bola s využitím údajov z prieskumu a zhromaždených príkladov dobrej praxe vyvinutá metodika inkluzívnych aktivít VSRD pre deti predškolského veku (od 3 do 6 rokov). Metodika je založená na činnostiach zameraných na uspokojenie individuálnych potrieb detí, rodičov a učiteľov
  • Pripravili sme vzdelávanie o inkluzívnych aktivitách v rámci novej metodiky
  • Vzdelávanie sa odpilotovalo v partnerských krajinách a vybrané aktivity a programy boli implementované v predškolských zariadeniach
sk_SKSK