MakerEDU

MakerEDU

Mediálna gramotnosť pre odborníkov v oblasti vzdelávania


O projekte

Cieľom projektu je poskytnúť odborníkom v oblasti vzdelávania vhodné nástroje pre tvorbu metodológie mediálnej výchovy. V rámci projektu bude vypracovaný a digitálne sprístupnený podrobný tréningový manuál pre odborníkov v oblasti vzdelávania. Rovnako budú vypracované a digitálne sprístupnené praktické návody na pedagogickú prácu. Okrem toho sa zostaví katalóg požiadaviek na také využitie priestoru, ktoré umožní, aby bolo v budúcnosti možné v ňom zriadiť vlastný tzv. makerspace. Ďalšie vzdelávanie cieľovej skupiny v oblasti mediálnej výchovy je dôležité a má význam pre rozvoj a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, pretože v opačnom prípade hrozí, že vznikne priepastný rozdiel medzi vidieckymi a mestských regiónmi, čo by viedlo k vylúčeniu niektorých sociálnych skupín.

Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú realizovať tieto aktivity:

  • Vypracovanie príručky odborného vzdelávania pre pedagogických pracovníkov s relevantnými teoretickými východiskovými poznatkami o akčnej mediálnej gramotnosti a jej tvorbe, metódach a didaktike, ako aj o skúsenostiach a cieľoch vzdelávania detí a mládeže;
  • Vypracovanie katalógu požiadaviek na makerspace vo vidieckych regiónoch Európy s jasnou priestorovou koncepciou; 
  • Vytvorenie zbierky praxou overených, tematických a špecifických praktických pedagogických návodov pre cieľovú skupinu, ktoré budú môcť byť využité pri konkrétnom vzdelávaní a pri učení sa s deťmi a mladými ľuďmi v priestore makerspace.

Výsledky projektu


sk_SKSK