Kit@

Kit@

Tréning mediálnych kompetencií pre pracovníkov v centrách dennej starostlivosti a porovnateľných inštitúciách vo vidieckych oblastiach Európy


O projekte

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť inovatívne riešenia na rozvoj mediálno-pedagogických kompetencií s využitím IKT a tiež to, aby si odborníci v centrách dennej starostlivosti o deti a podobných inštitúciách najmä vo vidieckych oblastiach osvojili potrebné digitálne zručnosti.

Naším cieľom bolo využiť inovatívne pedagogické metódy a naučiť deti používať digitálne médiá. Vďaka medzinárodnej spolupráci sa dosiahla významná synergia. Jednotlivé partnerské krajiny sa navzájom podelili o rôzne prístupy a riešenia týkajúce sa tejto problematiky, čo bolo možné najmä  vďaka tomu, že IT platformy sú vo všetkých krajinách v podstate rovnaké v dôsledku čoho sme mohli vytvoriť udržateľné inovácie vo všetkých zapojených krajinách.

Vidiecke oblasti bývajú z dôvodu chýbajúceho vybavenia a odborníkov vo vzdelávaní znevýhodnené najmä v oblasti IKT. IKT význemne ovplyvňujú kvalitu života vo vidieckych oblastiach a ak nie sú dostatočne zastúpené, môže to viesť k vylúčeniu niektorých skupín obyvateľstva, pričom podobným problémom čelia všetky európske vidiecke regióny.

sk_SKSK