Hračkou k inklúzii (2)

Hračkou k inklúzii


O projekte

Celkovým cieľom bolo bojovať proti segregácii malých rómskych detí a ich rodín a zvýšiť sociálnu súdržnosť prostredníctvom komunitných služieb inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD). Cieľom projektu bolo tiež zdieľať dobrú prax v prechode rómskych detí do školy. Hlavnou činnosťou bolo založenie požičovní hračiek, ktoré predstavujú úspešný prístup k prekonávaniu segragácie, umožňujú prístup ku kvalitným neformálnym službám VSRD, ktoré pomáhajú s prechodom do formálneho vzdelávania a budujú kapacity rodičov. Projekt ponúkol medzigeneračné aktivity pre rôzne vekové skupiny vrátane malých detí a starších dospelých, spoločné učenie a učenie sa navzájom.

sk_SKSK