Spolupráca s darcovským portálom

Vďaka spolupráci s portálom www.ludialudom.sk získala naša organizácia 6 tabletov od spoločnosti LENOVO. Dar bol odovzdaný priamo zástupcami darcovského portálu počas prezentačnej akcie portálu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej organizácie dňa 3. júna 2015.

darcovsky-portal-800px