UNICEF

UNICEF

Zriadenie centier hry a vzdelávania v Slovenskej republike na podporu ukrajinských detí – utečencov


O projekte

Projekt realizujeme od 1. júna 2022 ako súčasť humanitárnej pomoci UNICEF.

Zameriava sa na tieto ciele:

  • zriadenie centier hry a vzdelávania vo viacerých samosprávach Slovenskej republiky (na základe predchádzajúcej analýzy potrieb),
  • poskytovanie možností budovania kapacít a odbornej prípravy učiteľom, odborníkom, asistentom a ďalším osobám, ktoré sa starajú o deti v centrách hry a vzdelávania.

V koordinácii so zapojenými samosprávami sme zriadili centrá hry a vzdelávania a zmobilizovali miestne komunity s cieľom poskytnúť kvalitné a inkluzívne príležitosti na predškolské vzdelávanie malým deťom a ich rodinám.

Služby, ktoré poskytujeme, sa výrazne zameriavajú na podporu porozumenia a spolupráce ľudí z rôznych kultúr, ako aj na prístup založený na sociálnej súdržnosti, kedy utečenecké a miestne komunity spoločne využívajú služby a majú rovnaký prístup k aktivitám a workshopom.

Okrem workshopov realizovaných priamo v jednotlivých centrách hry a vzdelávania (napr. kreatívne, výtvarné, divadelné, športové workshopy, čitateľský klub či klub matiek/rodičov, podporné workshopy na učenie slovenského jazyka a anglického jazyka, aktivity zamerané na psychologickú pomoc a posilnenie detí a dospelých po traumatických zážitkoch, aktivity zamerané na medzigeneračné učenie), realizujú pracovníci centier aj externé workshopy s cieľom podnietiť rozvoj detí, ich vzťahov a ich integráciu v meste či regióne, v ktorom žijú. Tieto workshopy sa konajú napríklad v spolupracujúcich knižniciach, na športoviskách, v kinách, divadlách či v prírode a deti majú počas nich možnosť spoznať nových ľudí, nadobudnúť nové skúsenosti a zažiť nové, nevšedné zážitky.

Kde nás nájdete

Košice
Základná škola Tomášikova 31, Košice
Tomášikova 31
040 01 Košice
Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Obšatníková / 0911 886 122 / zstomobsatnikova@gmail.com

Prešov
Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4
080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Mgr. Nikola Stachová / 0908 648 995 / mulicakova.nikola@gmail.com

Žilina
Vural – Camp Žilina
Alexandra Rudnaya 21
010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Ďurčová / 0907 833 697 / durcovamartinka@gmail.com

Spišská Nová Ves
Základná škola
Hutnícka 16
052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: PaedDr. Magdaléna Jendrálová / 0903 516 166 / jendralova.magdalena@gmail.com

Poprad
Spišská Katolícka charita, Centrum podpory
Nábrežie Jána Pavla II. 438/15
058 01 Poprad
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Vítková / 0904 381 140 / kleinulka@gmail.com

Tatranská Lomnica
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie
Tatranská Lomnica č. 128
059 60 Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica
Kontaktná osoba: Mgr. Art. Lucia Prokešová / 0907 798 850 / lucia.prokesova@gmail.com

Trnava
Centrum voľného času
V jame 3
917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Havlík / 0907 384 321 / andrej.havlik@cvc.trnava.sk

Nitra
Slovenský Červený kríž
Vajanského 1553/7
949 01 Nitra
Kontaktná osoba: Anna Polishchuk / 0903 842 554 / anna.polishchuk@redcross.sk

Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času
Nábrežie doktora Aurela Stodolu 47
031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba: PhDr. Roman Králik / 0911 641 241 / kralik@cvclm.sk

Banská Bystrica
Slovenský Červený kríž
Pod Urpínom 6
974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Lukáš Longauer / 0905 447 745 / lukas.longauer@redcross.sk

Pre najaktuálnejšie informácie o dianí v centrách hry a vzdelávania nás sledujte aj na našich sociálnych sieťach

sk_SKSK