Play Hubs

Play Hubs

Zriadenie centier hry a vzdelávania v Slovenskej republike na podporu ukrajinských detí – utečencov


O projekte

Plánované trvanie: 23. máj 2022 – 31. december 2022

Program sa realizuje v rámci humanitárnej pomoci UNICEF.

Program sa zameriava na tieto ciele:

  • Zriadenie centier hry a vzdelávania – v 6 samosprávach Slovenskej republiky (na základe predchádzajúcej analýzy potrieb)
  • Poskytovanie možností budovania kapacít a odbornej prípravy učiteľom, odborníkom, asistentom a ďalším osobám, ktoré sa starajú o deti v centrách hry a vzdelávania

V koordinácii so zapojenými samosprávami Škola dokorán – Wide Open School n.o. zriadila centrá hry a vzdelávania a zmobilizovala miestne komunity s cieľom poskytnúť kvalitné a inkluzívne príležitosti na predškolské vzdelávanie malým deťom a ich rodinám.

Poskytované služby sa výrazne zameriavajú na podporu porozumenia a spolupráce ľudí z rôznych kultúr, ako aj na prístup založený na sociálnej súdržnosti, kedy rómske, utečenecké a miestne komunity spoločne využívajú služby a majú rovnaký prístup k aktivitám a workshopom.

sk_SKSK