Ľudia

 

 

Ing. Miroslav Sklenka, PhD. · riaditeľ

 

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.  · senior expert pre vzdelávacie programy

 

Mgr. Peter Strážik   · senior expert pre komunitné programy

 

PhDr. Denisa Sklenková · projektová manažérka

 

Ing. Erika Szabóová · koordinátorka REYN Slovensko

 

Mgr. Katarína Pániková, PhD. · projektová manažérka

 

Veronika Huttová · účtovníčka

 

Správna rada

  • Mgr. Alena Pániková
  • Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. 
  • prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Revízor

  • Mgr. Ing. Silvia Schmidtová