Ľudia

Ing. Miroslav Sklenka, PhD. · riaditeľ

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.  · senior expert pre vzdelávacie programy

Mgr. Peter Strážik   · senior expert pre komunitné programy

Ing. Miroslav Balon   · projektový manažér

PhDr. Denisa Sklenková · projektová manažérka

Mgr. Katarína Pániková, PhD. · projektová manažérka

Ing. Erika Szabóová · projektová manažérka

Mgr. Barbara Basarabová, PhD. · odborná konzultantka, lektorka

Veronika Huttová · účtovníčka

Správna rada

Mgr. Alena Pániková

Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. 

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

sk_SKSK