Ľudia

foto_team_sklenka_100_100

 

Ing. Miroslav Sklenka, PhD. · riaditeľ

e-mail: miroslav.sklenka(at)skoladokoran.sk

tel.: +421 · 917 · 069943

 

foto_team_handzelova_100_100

 

PaedDr. Jana Handzelová, PhD. · programová riaditeľka
e-mail: jana.handzelova(at)skoladokoran.sk

tel.: +421 · 908 · 174358

 

foto_team_sklenkova_100_100

 

PhDr. Denisa Sklenková · projektová manažérka
e-mail: denisa.sklenkova(at)skoladokoran.sk

tel.: +421 · 918 · 170558

 

foto_team_schmidtova_100_100

 

Jozefína Schmidtová · finančná manažérka
e-mail: jozefina.schmidtova(at)skoladokoran.sk

tel.: +421 · 908 · 126613

 

Externí spolupracovníci

  • Dr. Adrian R. Marsh, PhD.
  • Mgr. Peter Strážik
  • Erika Szabová
  • Zuzana Čačová

Správna rada

 • Mgr. Alena Pániková
 • Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. 
 • Doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. 

Revízor

 • Mgr. Ing. Silvia Schmidtová