Rodičovstvo s dôverou

Rodičovstvo s dôverou


O projekte

Zámerom projektu bolo podporiť potrebné hodnotenie a zber dôkazov, ktoré by zabezpečili dlhodobú udržateľnosť a rozšírenie programu na území celého Slovenska prostredníctvom miestnych samospráv, regionálnych orgánov a štátnej správy, s využitím strategických prostriedkov z Európskej Únie a podporou partnerov so skúsenosťami v národných advokačných aktivitách a získavaním finančných prostriedkov pre Rómov.

Aktivity:

  • Stavať na existujúcich partnerstvách s miestnymi samosprávami
  • Poskytovať vzdelávanie a mentoring pre účastníkov – pedagógov, odborníkov na rané detstvo, rodičov, terénnych zdravotníckych asistentov, pracovníkov s rodinami, komunitných pracovníkov ako pomocných a sprievodných pracovníkov pre pokračujúci program v obciach v rámci metodiky RODIČOVSTVO S DÔVEROU
  • Vypracovať „terénnu príručku“ pre zdravotníckych pracovníkov
  • Pokračovať v poskytovaní podpory matkám a otcom prostredníctvom následného workshopu hodnotiaceho zlepšenie ich dôvery a kompetencií v každodennom rodičovstve, prehĺbenia ich vedomostí týkajúcich sa vývoja v ranom detstve a využitia alternatívnych stratégií pre efektívne rodičovstvo
sk_SKSK