REYN Slovakia – úvod

ROMANI EARLY YEARS NETWORK SLOVAKIA – Sieť  profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v rannom veku od 0 do 10 rokov.

Ciele REYN:

  • Šírenie dobrej praxe medzi členmi REYN pracujúcimi v rómskych komunitách
  • Organizovanie vzdelávacích tréningov a študijných ciest za účelom profesionálneho rozvoja členov siete REYN
  • Spoločné advokačné aktivity v medzinárodných a národných inštitúciách.

Staňte sa aj vy členom REYN nasledovným spôsobom:

  • REYN SLOVAKIA – prostredníctvom stránky Škola dokorán na facebooku (priateľstvo), ktorá slúži na poskytovanie informácií o aktualitách v oblasti vzdelávania a výchovy detí v rannom veku.
  • REYN International – please write to membership@issa.nl. Členstvo v REYN International je podmienkou účasti na zahraničných štúdijných cestách a vzdelávacích podujatiach.

Štúdijná cesta REYN na Slovensko:

V termíne 7. – 11. apríla 2014 zorganizovala Škola dokorán – Wide Open School n. o. Žiar nad Hronom v spolupráci s International Step by Step Association štúdijnú cestu pre členov medzinárodnej siete REYN. Akcie sa zúčastnilo celkom 12 účastníkov z 10 krajín (Lotyšsko, Ukrajina, Srbsko, Albánsko, Macedónsko, Česká republika, Slovinsko, Belgicko, Rumunsko a Chorvátsko). Cieľom štúdijnej cesty bola výmena teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti realizácie komunitných projektov zameraných na prácu s rodičmi detí v rannom veku. Participanti sa zúčastnili vzdelávacích seminárov metodiky „Rodičovstvo s dôverou“, zdravotných osvetových workshopov, práce facilitátorov priamo v rómskych rodinách a terénnych pracovníkov v rómskych osadách v obciach Litava (okres Krupina), Vaľkovňa (okres Brezno) a Žiar nad Hronom. Uvedená štúdijná cesta bola v poradí už 3. štúdijnou cestou organizovanou v rámci medzinárodnej siete REYN (Rumunsko, Slovinsko). O každej ďalšej štúdijnej ceste, resp. vzdelávacej aktivite Vás budeme informovať v predstihu.

FOTO:

_DSC4901_00000

Picture 1 of 185

Celá galéria

 

Slávnostné otvorenie REYN Slovakia:

Dňa 10. apríla 2014 bola slávnostne otvorená sieť profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v rannom veku od 0 do 10 rokov v Slovenskej republike, za účasti zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, pedagógov, sociálnych pracovníkov, zdravotných asistentov, pracovníkov Školy dokorán – Wide Open School n. o. Žiar nad Hronom, Občianskeho združenia Cesta nádeje Žiar nad Hronom a ďalších mimovládnych organizácií, zástupcov rómskych komunít a zahraničných participantov štúdijnej cesty REYN na Slovensko.

FOTO:

_DSC6047_00000

Picture 1 of 26

Celá galéria

 

Kontaktné informácie:

Škola dokorán – Wide Open School n. o.

Dr. Janského 470/9

965 01 Žiar nad Hronom

Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Sklenka, PhD.

Mobil: 0917069943

e-mail: miroslav.sklenka@skoladokoran.sk