RECI štúdia

Spoločne s našimi partnermi s Nadácie otvorenej spoločnosti a Občianskeho združenia eduRoma sme sa podujali poskytnúť podrobný obraz politík a rámcových ustanovení ranej starostlivosti a predškolskej výchovy, identifikovať prekážky a príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí ku vhodnému a kvalitnému vzdelávaniu.

Táto séria RECI štúdií je druhým kolom správ v strednej a východnej Európe s cieľom zachytiť a systematicky prezentovať situáciu rómskych detí v predškolskom veku.  Prostredníctvom skúmania dostupných údajov, bude každá RECI správa o identifikácii prioritných otázok na politickej úrovni predškolského vzdelávania rómskych detí.

Pridaj komentár