Závet

  • Váš majetok môže prinášať úžitok dobrej veci a nadobudnúť nový zmysel, zahrňte preto neziskovú organizáciu Školu dokorán – Wide Open School n. o. do svojho dobročinného závetu.
  • Nechajte svoj odkaz pôsobiť aj po vašom odchode. Akákoľvek čiastka, ktorú vo svojej poslednej vôli venujete Škole dokorán – Wide Open School n.o., pomôže napĺňať naše poslanie.

Ďakujeme za Vašu podporu!