Nefinančná pomoc

  • Okrem finančnej podpory uvítame aj nefinančnú podporu pre Školu dokorán – Wide open School n. o. Môže mať rôzne podoby:
      • Vecný dar,
      • Pokrytie rôznych projektových či organizačných nákladov,
      • Poskytovanie služieb za zvýhodnených podmienok či zadarmo,
      • Zdieľanie skúseností odborníkov.

 

 • Keďže by sme Vám radi za príspevok poďakovali a zostali s Vami v kontakte, prosím, napíšte nám.

Ďakujeme za Vašu podporu!