Partnerské organizácie

 

 • Rada Európy, Strasbourg, Francúzsko;
 • Open Society Foundations, Early Childhood Program, Londýn, UK;
 • International Step by Step Association, Leiden, Holandsko;
 • Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava;
 • Aflatoun International, Amsterdam, Holandsko;
 • eduRoma o. z., Bratislava;
 • Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Bratislava;
 • Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Bratislava;
 • Schola Empirica z. s., Praha, Česká republika;
 • Developmental Research Center for Pedagogical Initiatives Step by Step at the Educational Research Institute, Ljubljana, Slovinsko;
 • Center for Education Initiatives, Riga, Lotyšsko;
 • Open Academy Step by Step, Záhreb, Chorvátsko;
 • Partners Hungary, Budapešť, Maďarsko;
 • Europlus Consulting and Management s. r. o., Bratislava;
 • Člověk v tísni, Praha, Česká republika.