ISSA, REYN

logo_issa_100_120

International Step by Step Association

Škola dokorán n. o. je súčasťou medzinárodnej siete nezávislých partnerských organizácií, zameranej na iniciatívy v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského a školského veku – International Step by Step Association – ISSA. Sieť ISSA založili v roku 1999 v Holandsku a dnes zahŕňa organizácie od strednej a východnej Európy až po strednú Áziu a Ameriku.

Romani Early Years Network

Škola dokorán n. o. je súčasťou siete REYN – Romani Early Years Network, ktorú v roku 2012 založili Open Society Foundations a International Step by Step Association za účelom združovania rómskych profesionálov, para-profesionálov, ako aj ďalších odborníkov pôsobiacich v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania v rannom detstve.