Vision, mission, values

Vízia

 • Všetky rodiny v heterogénnych komunitách, najmä s deťmi v ranom veku, žijú v plnohodnotnom a tolerantnom prostredí, majú prístup ku vzdelaniu a sociálnym službám a pri riešení svojich potrieb sa môžu spoľahnúť na otvorenú a kompetentnú verejnú správu.

 

Poslanie

 • Škola dokorán – Wide Open School n. o.:
  • sa zaujíma o potreby rodín z heterogénnych komunít, najmä tých, ktoré majú deti v ranom veku;
  • prispieva k rozvoju podnetného prostredia s dôrazom na vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie;
  • odstraňuje intoleranciu a uľahčuje dialóg medzi zainteresovanými skupinami.

 

Hodnoty

 • Škola dokorán – Wide Open School n. o. uznáva:
  • Partnerský prístup a spoluprácu
  • Odbornosť
  • Profesionalitu
  • Otvorenú komunikáciu

   

  Škola dokorán – Wide Open School n. o. je otvorená nezisková organizácia zameraná na komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie v sociálne znevýhodnených skupinách s dôrazom na rodiny, najmä s deťmi v ranom veku, a s ambíciou presadiť sa na medzinárodnej úrovni.

 

 • Nezisková organizácia Škola dokorán – Wide Open School n. o. nadväzuje na úspešnú činnosť a tradíciu Nadácie Škola dokorán Žiar nad Hronom od roku 1994 a jej poslanie naďalej rozvíja.
en_USEN