Vzdelané a sebaisté rómske deti

Vzdelané a sebaisté rómske deti

Základ rozvoja komunity


O projekte

Celkovým cieľom tohto projektu bolo pripraviť a odpilotovať komplexný, inovatívny a dobre fungujúci model vzdelávania detí vo veku od 0 do 8 rokov a zdieľať pozitívne skúsenosti a úspechy v širšej verejnosti a v samosprávach.

Na dosiahnutie tohto celkového cieľa boli realizované nasledujúce činnosti:

  • Vytvorenie funkčného modelu spolupráce medzi zainteresovanými stranami v zapojených obciach
  • Rómski rodičia ako kompetentní prví pedagógovia
  • Aktivity pre deti predškolského veku a ich učiteľov
  • Aktivity pre deti v základných školách a ich učiteľov – celodenný vzdelávací systém

Hlavné výsledky – intelektuálne výstupy:

  • Príručka pre spoluprácu medzi zainteresovanými stranami
  • Komunitné akčné plány
  • Vzdelávacia príručka – Rómski rodičia ako kompetentní prví učitelia
  • Vzdelávacia príručka – Komunitné vzdelávanie
  • Pracovný zošit pre celodenný vzdelávací systém
  • Politické odporúčania pre miestne, regionálne a národné zainteresované strany
sk_SKSK