Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanie

Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanie


O projekte

Hlavným cieľom projektu bola podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní detí, ich rodičov a učiteľov a na výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi.

Všeobecným cieľom projektu bolo umožniť deťom a ich rodičom prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií stať sa aktérmi zmeny pre seba a svoje komunity. Špecifickým cieľom bolo vyvinúť program sociálneho a finančného vzdelávania pre cieľové skupiny, otestovať ho a pripraviť jeho implementáciu v širšom meradle, rozvíjať kompetencie detí v školskom veku, najmä sociálne a podnikateľské.

Dosiahnuté výsledky:

  • Zvýšené kompetencie zapojených učiteľov v práci s deťmi zo základných škôl vo veku od 6 do 15 rokov, najmä z marginalizovaných etnických menšín a komunít
  • Rodičia sa zapojili do priamej práce s cieľovými skupinami v školských zariadeniach a doma
  • Deti a rodičia boli zmocnení stať sa aktérmi zmeny prostredníctvom aktívneho sociálneho a finančného podnikania a zvýšenej zamestnateľnosti
  • Vytvorili sme sieť škôl využívajúcu integrovaný program sociálneho a finančného vzdelávania na medzinárodnej úrovni
sk_SKSK