ROMED2

ROMED2

ROMACT Iniciatíva Rady Európy


O projekte

Bol podpísaný administratívny kontrakt na realizáciu aktivít zameraných na  medzikultúrnu mediáciu, vytvorenie komunitných akčných skupín, realizáciu 16 národných a regionálnych školení v oblastiach ako sú prístup k fondom EÚ, projektový manažment, medzikultúrne politiky a prax, správa vecí verejných v multikultúrnom prostredí a pod.

Veľmi dôležitou súčasťou tejto iniciatívy bolo definovanie potrieb v komunitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, tvorba komunitných akčných plánov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a ľudských práv, komunitná organizácia a budovanie kapacít miestnych samospráv.

sk_SKSK