Kit@

Kit@

Vzdelávanie v mediálnych kompetenciách pre odborníkov v centrách dennej starostlivosti a porovnateľných inštitúciách vo vidieckych oblastiach Európy


O projekte

Cieľom projektu bolo vytvoriť inovatívne riešenia na rozvoj mediálno- pedagogických kompetencií s využitím IKT a umožniť nadobudnúť digitálne zručnosti odborníkom v centrách dennej starostlivosti a porovnateľných inštitúciách, najmä vo vidieckych regiónoch Európy.

Výučba poznatkov zameraná na aplikáciu inovatívnych metód a pedagogických metód pri vzdelávaní detí s využitím digitálnych médií. Medzinárodná spolupráca vniesla so projektu význemnú synergiu. Preniesli sme z jednotlivých partnerských krajín rôzne úrovne, prístupy a riešenia. Bolo to možné najmä vďaka skutočnosti, že IT platformy sú v jednotlivých krajinách v podstate rovnaké, čo viedlo vytvoreniu nadnárodných udržateľných inovácií.

Vidiecke oblasti sú vo vzdelávaní znevýhodnené najmä v sektore IKT, pretože v nich často chýba materiálne vybavenie a špecialisti. IKT sú dôležité v spôsobe a kvalite života vo vidieckych oblastiach; oddelenosť regiónov a vylúčenie niektorých sociálnych skupín je hrozivé. Všetky vidiecke regióny v Európe čelia podobným problémom.

sk_SKSK