KHETAUN (SPOLU)

KHETAUN (SPOLU)

S kľúčovými krokmi k začleneniu rómskych detí do kvalitných programov raného detstva


O projekte

Cieľom nášho projektu bolo vyvinúť komplexný model, ktorý by zahŕňal prácu s deťmi, rodičmi i miestnou komunitou a pomáhal zvyšovať povedomie pedagógov o ich implicitných teóriách, ktoré sú často prekážkou úspešnej implementácie inovácií.

Cieľovými skupinami v tomto projekte boli administrátori a odborníci v predškolských zariadeniach (učitelia v predprimárnom vzdelávaní, poradcovia atď.), rómski rodičia a deti, zástupcovia rómskej komunity, zástupcovia miestnych organizácií a ďalší členovia miestnej komunity.

Činnosti pozostávali z implementácie štyroch rôznych kurzov, ktoré sa zaoberali štyrmi kľúčovými piliermi potrebnými pre úspešnú integráciu rómskych detí v predškolských zariadeniach a rozvojom jazykových, kultúrnych a vývojovo vhodných viacjazyčných materiálov pre deti.

sk_SKSK