Oblasti pôsobenia

  • Deti úspešné v škole
  • Rodiny, ktoré si plnia svoje základné funkcie
  • Udržateľné heterogénne komunity
  • Angažovaní, vzdelaní a skúsení odborníci