Články ku kategórii: O nás

Stali sme sa súčasťou medzinárodnej siete AFLATOUN

O nás, spolupráca - 1. februára 2018

Naša organizácia sa stala plnohodnotným členom medzinárodnej siete Aflatoun. Jedná sa o organizáciu sídliacu v Holandsku, ktorá ponúka sociálne a finančné vzdelávanie pre deti a mládež po celom svete.…

Viac

RECI štúdia

O nás, spolupráca - 2. mája 2017

Spoločne s našimi partnermi s Nadácie otvorenej spoločnosti a Občianskeho združenia eduRoma sme sa podujali poskytnúť podrobný obraz politík a rámcových ustanovení ranej starostlivosti a predškolskej výchovy, identifikovať prekážky a príležitosti…

Viac

Rozvoj kapacít samospráv

Aktivity, O nás - 30. apríla 2016

Naša organizácia sa venuje aj posilňovaniu kapacít samospráv pri tvorbe projektov a správe vecí verejných v multikultúrnom prostredí. Súčasťou tejto našej činnosti podporenej Radou Európy…

Viac

Významné jubileum

O nás - 15. decembra 2014

V roku 2014 si všetci členovia ISSA pripomínajú 20. výročie implementácie programu Krok za Krokom, ako aj 15. výročie existencie International Step by Step Association.…

Viac

REYN

O nás - 15. decembra 2014

ROMANI EARLY YEARS NETWORK SLOVAKIA – Sieť profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v rannom veku od 0 do 10 rokov.

Viac

Poradná rada REYN aj so slovenským vkladom

O nás, spolupráca - 19. mája 2013

Prehlbujeme spoluprácu v rámci Romani Early Years Network.

Viac

Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov

Aktivity, O nás - 28. marca 2013

Odstraňujeme sociálne patologické javy v rizikových skupinách mladých z rómskych komunít.

Viac