Články ku kategórii: Aktivity

Zriadili sme „Požičovňu hračiek“ v Spišskom Hrhove

Aktivity - 1. marca 2018

Požičovňa hračiek, alebo ako to mi voláme „Hračkovnica“, je výchovno-vzdelávacím priestorom, v rámci ktorého sa budujú a posilňujú vzájomné vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a celými rodinami. Táto…

Viac

Program International Step by Step Association

Aktivity - 2. apríla 2017

V rámci programu International Step by Step Association sme v dňoch 14. – 18. decembra 2016 zorganizovali pre našich partnerov z Ukrajiny, Slovinska a Chorvátska…

Viac

Rozvoj kapacít samospráv

Aktivity, O nás - 30. apríla 2016

Naša organizácia sa venuje aj posilňovaniu kapacít samospráv pri tvorbe projektov a správe vecí verejných v multikultúrnom prostredí. Súčasťou tejto našej činnosti podporenej Radou Európy…

Viac

Tréningy ERASMUS+ v Materskej škole na LUNÍKU IX. v Košiciach

Aktivity - 27. apríla 2016

Súčasťou realizácie projektu ERASMUS + je aj preškolenie pedagogického a nepedagogického personálu v uvedenej materskej škole. Zástupcovia Školy dokorán – Wide Open School n. o.…

Viac

ERASMUS+ tréning

Aktivity - 14. apríla 2016

V rámci projektu ERASMUS + zorganizovala naša organizácia tréning pre partnerov z Lotyšska, Slovinska a Českej republiky na tému: Budovanie dôvery a vytváranie podmienok na vzájomnú spoluprácu medzi…

Viac

Medzinárodné stretnutie v Kyjeve

Aktivity - 13. apríla 2016

V dňoch 14. – 17. októbra 2015 sa zúčastnili Mgr. Denisa Sklenková a Ing. Miroslav Sklenka, PhD. medzinárodného stretnutia v Kyjeve na Ukrajine. Cieľom medzinárodného…

Viac

Budovanie kapacity organizácie

Aktivity - 11. júna 2015

V dňoch 16. – 18. decembra 2014 sa v priestoroch organizácie konal úvodný workshop za účelom budovania kapacity organizácie. Jeho realizátormi boli zástupcovia spoločnosti INTRAC a Slovenského centra…

Viac